Algemene Voorwaarden – Bolletje van Katoen

Algemene Voorwaarden – Bolletje van Katoen 

Op deze pagina vind je mijn algemene voorwaarden. Deze zijn op alle verkopen van toepassing. 

Wijzigingen van deze voorwaarden zijn mogelijk en de laatste versie van de voorwaarden is geldend. Laatste wijziging was op 9 februari 2024. 

1. Bolletje van Katoen 

Naam ondernemer: Bolletje van Katoen 

Handelend onder de naam/namen: 

Bolletje van Katoen 

Vestigingsadres:  

De Waag 71 

3311 BB Dordrecht 

Telefoonnummer: 0629380017 

Bereikbaarheid: 

Van maandag t/m maandag vanaf 07.00 uur tot 23.00 uur 

E-mailadres: info@bolletjevankatoen.nl 

KvK-nummer: 75820056 

2. Toepassing van deze voorwaarden 

Wanneer een klant een bestelling plaatst (via de website, via persoonlijk contact op sociale media, op andere wijze) accepteert de klant de algemene voorwaarden zoals beschreven is op deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende plaatsen waar Bolletje van Katoen verkoopt: www.bolletjevankatoen.nl 

3. Beschrijving en foto’s van producten 

Bolletje van Katoen doet intensief haar best om ervoor te zorgen dat alle gepubliceerde informatie correct en volledig is. Niettemin is het mogelijk dat er gebreken zijn in de gepubliceerde informatie. Als er onjuiste informatie op mijn website staat, zal Bolletje van Katoen haar best doen om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd. Bolletje van Katoen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze site. Als u onvolledige en onjuiste informatie op mijn websites opmerkt, kunt u mij hiervan op de hoogte stellen via de contactpagina: www.bolletjevankatoen.nl/contact 

De kleuren van de foto’s op mijn site kunnen afwijken van het originele product. Kleuren kunnen veranderen afhankelijk van de browser, device of beeldscherm dat u gebruikt. 

Bolletje van Katoen is niet verantwoordelijk voor publicaties van derden. 

 4. Prijzen en betalingen 

Prijzen op www.bolletjevankatoen.nl zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bolletje van Katoen behoudt zich het recht om prijzen te allen tijde te wijzigen of corrigeren. Bolletje van Katoen is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijzen, zoals typefouten of drukfouten, en behoudt het recht om prijzen te wijzigen nadat een bestelling is geplaatst. 

5. Verzendkosten 

Bolletje van Katoen hanteert een aantal tarieven voor verzending afhankelijk van de prijzen van de vervoerder. Bolletje van Katoen bepaalt daarna zelf hoe de bestelling verzonden wordt, maar elke bestelling zal via track en trace van de vervoerder te volgen zijn. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de bestemming en het formaat van het pakket waar het product in verzonden wordt. 

6. Bestellingen 

Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt deze een bericht met de bevestiging van de bestelling. Deze bevestiging geeft ook aan of een betaling is uitgevoerd of nog voldaan moet worden. Elke klant is verplicht om de informatie op de orderbevestiging te controleren en moet Bolletje van Katoen op de hoogte brengen in geval van onvolledigheid of fouten. 

7. Levertijd 

Levertijd – voor artikelen op voorraad –  1 tot 5 werkdagen. 

Bolletje van Katoen levert gepersonaliseerde producten die een afwijkende levertijd hebben. Deze levertijd wordt persoonlijk met de klant besproken in het bestel proces. 

8. Retouren 

Als consument bestaat het recht om de bestelling en/of geleverde goederen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Dit is alleen van toepassing op voorraadproducten (zie 8.2). 

Tijdens de bedenktijd gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. U gebruikt het product slechts in die mate om te kunnen beoordelen of u het product wenst te houden of niet. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bolletje van Katoen geretourneerd worden. 

Wanneer je van je herroepingsrecht gebruik wilt maken ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan mij, via dezelfde weg als waarop de bestelling tot stand is gekomen. 

Nadat je hebt laten weten dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht heb je14 dagen om het product terug te sturen. Je dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien je na de eerdergenoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht respectievelijk het product niet teruggezonden heeft, is de koop een feit. 

8.1 Kosten in geval van herroeping 

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor rekening van de klant. 

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht krijg je het volledige orderbedrag, inclusief verzendkosten terug. Dit zal zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 14 dagen na herroeping gebeuren. Voorwaarde hierbij is wel dat het product reeds terug ontvangen is door Bolletje van Katoen of sluitend bewijs van terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant gebruikt is bij betaling. 

Indien het product beschadigd is door onzorgvuldige omgang is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

8.2 Uitzondering herroepingsrecht 

Aangepaste en gepersonaliseerde bestellingen die specifiek op verzoek van de klant zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd.  
Dit zijn: 

– producten in een andere kleur of maat dan standaard aangeboden wordt in de webwinkel 

– producten die worden gemaakt op specifieke wens van de klant, welke ontstaat na persoonlijk contact  

– producten die worden gemaakt op specifieke wens van de klant, zoals afwijkende wensen die genoemd worden in het opmerkingenformulier in het bestelproces. 

 Op deze producten is het herroepingsrecht ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. 
 

9. Verzending 

Bolletje van Katoen  verzendt bestellingen naar het adres dat de klant heeft opgegeven bij de aankoop van de producten. Dat houdt dus in dat de klant zelf goed moet controleren dat deze het juiste adres opgeeft. 

Bolletje van Katoen is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van bestellingen wanneer er een foutief adres is opgegeven. 

10. Klachten 

Bolletje van Katoen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachten procedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bolletje van Katoen, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. 

Bij Bolletje van Katoen ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Deze termijn wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Wanneer een klacht onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt krijgt de klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht met een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Bij klachten dient de klant zich eerst tot Bolletje van Katoen te wenden. Indien de klachten niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.  

Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft. via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bolletje van Katoen zal zij de klant een passende oplossing bieden: geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

  1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
  1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

11. Conflicten 

Bij alle contracten en bestellingen tussen Bolletje van Katoen en haar klanten waar deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing in geval van conflicten. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland. 

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

Bolletje van Katoen - Algemene Voorwaarden

Hee, hallo daar! 👋
Wat leuk om je te ontmoeten.

Meld je aan om als eerste de nieuwste info in je inbox te ontvangen!

Ik spam niet! Lees het privacybeleid voor meer info.